Luseriva hass Klemmit-Ola
Ai a’n gong gikk ho Turi og småjentudn henna upp på Berghovda ain sundag meda krytyre kvilte te dugurds. Meda dei soto der, tok ho Turi upp or lummun ain massingkamb og sletta håro på ai tå småjento. Kamben spratt or honden henna Turi og baint burt i ain stor sprekk i bergji. Dai hoyrde sangringji tå kambe i langsameleg tid, og då dæ slutta, hoyrde dai dæ la te ain skraslelægt. Og so sa det: ”Lamen datt luseriva hass Klemmit-Ola baint ni søgryta hen Rove – Gyri!”
Dai hadde flaire historiu um haugafolkji der, men e hugsa dei inkje skilig. Men dai sa dai måtte vare seg og inkji halde nokon stoy um kveldadn. Dai levde solais i hop som gode granna.

Etter Torleiv Perstølen i Dølaminne nr. 4, 1924
Ordforklaring:

krytyre = kuene

dugurds = lunsj

massingkamb
= messingkamsangringji
= singringen
Foto: Margrete Tennfjord