Om tomtene
Ideen bak hyttefeltet:
I samarbeid med Eirik Øen ved Asplan Viak, har grunneier planlagt utbyggingen av området. Ønsket har vært at alle som kommer til området kan få oppfylt sin hyttedrøm. Alle tomtene hver for seg fine kvaliteter. De er svært romslige på to mål eller mer, i tillegg til friareal rundt. Kvalitetene i området er ivaretatt blant annet ved at den gamle stølsvollen er satt av til felles friareal til lek og utfoldelse. Alle hyttene må ha torvtak, slik at en helhet og miljøet i området er ivaretatt. Ved byggesøknad skal også en plan for uteområdet legges ved, slik at man unngår unødige langvarige sår og stygge flekker.

Ved spørsmål til området kan også Eirik Øen kontaktes på telefon 32 08 65 80.
Reguleringsbestemmelser (pdf)
Last ned pdf, 2.5 Mb,

Vedtatte bestemmelser (pdf)
Last ned Word-fil, 55 kb,

Beskrivelse av hver enkelt tomt

Tomter