Kontakt:
Grunneiere:
Anne og Børge Bekkestad
Breievegen
3570 Ål

Tlf: 32 08 12 03
Mobil: 934 20 247 / 478 48 964

E-postadresse er post@bergstolhovda.no