Beskrivelse av hver enkelt tomt
Tomtenr.
Beskrivelse
1
Fantastisk utsikt mot vest, nord og nordøst, til Reineskarvet, Blåberget og
Lauvdalsbreen, samt ned på myrene. Blant de fire øverste.
2
Fantastisk utsikt mot vest, nord til Reineskarvet, samt ned på myrene.
Noe mer tilbaketrukket. Blant de fire øverste.
3
Tomten med maksimal utsikt mor sør, vest og nord. Ser hele fjellrekka i nord og ned på Rødungen i sør. Flat og fin tomt.
4
I ly bak en liten haug, flotte store graner lager en portal inn på en flat og fin tomt, i ly for vær og vind med nydelig utsikt mot Rødungen.
Endetomt, med stølsvollen som nabo.
5
Flott utsikt mot Rødungen og stølsvollen. Utsikt mot vest og nord og flott vegetasjon. Endetomt, med stølsvollen som nabo.
6
På mange måter lik tomt nr. 3, men 10 høydemeter lavere. Utsikt mot Rødungen i sør og myrene helt nærmest, og ut til Reineskarvet og fjellene i nord. Flat og fin tomt, lett og opparbeide.
7
Utsikt mot myrene helt nærmest, og ut til Reineskarvet og fjellene i nord.
Flat og fin tomt, lett og opparbeide.
8
Lik tomt nr. 1, men fem høydemeter lavere. Nær løype om vinter og stølsveien om sommeren.
9
Flott utsikt mot nord, og myrene som strekker seg ut. Flott vegetasjon og en nydelig furu øverst på tomten. Del av tunformasjon med 10 og 11.
10
Flott utsikt mot nord, og myrene som strekker seg ut. Flott vegetasjon og en nydelig furu øverst på tomten. Del av tunformasjon med 9 og 11.
11
Tomten med mest friareal rundt seg. Lys og fin, noe mindre utsikt mot nord enn nabotomtene. Rolig og skjermet. Del av tunformasjon med 9 og 10.
12
Flott utsikt mot nord, nord/øst en del av tunformasjonen med 13 og 14. Fin
utsikt utover myrene. Flat og fin tomt.
13
Flott utsikt mor nord, en del av tunformasjonen med 12 og 14. Fin utsikt
utover myrene. Flat og fin tomt.
14
En del av tunformasjonen med 12 og 13, ligger i ly, rolig og skjermet, variert
og idyllisk vegetasjon på tomten
Alle tomtene er romslige, har friareal rundt seg, og er vestvendte med ettermiddagssol. Eventyrløypa går rett forbi området.