Om Bergstølhovda
Bergstølhovda ligger helt inne ved Rødungen på Sangefjell. På Sangefjell er det over 300 hytter og var blant de første områdene det ble lagt ut hyttetomter i Ål. Her oppe finner du hyttefolk i 2. og 3. generasjon, med sterk tilhørighet til området.
Siden Bergstølhovda er en urørt perle i et solrikt område, ble det viktig for oss å få fram kvalitetene som området kan tilby. Sammen med arealplanlegger Eirik Øen (Asplan Viak) har vi lagt til rette for store og romslige tomter, hvor alle tomtene har særegenhet og flotte kvaliteter. Tomtene er plassert slik at ingen vil sjenere hverandre, og samtidig ligge tilpasset terrenget. De seks nederste tomtene er plassert rundt et tun, for å skape variasjon og miljø. De åtte øverste er plassert mer tradisjonelt.

Den gamle stølsvollen ligger midt mellom Bergstølhovdene, og vil bli til glede for alle hytteeiere. Her skinner sola på den mørkeste tida om vinteren, våren kommer tidlig og her er rom for lek og utfoldelse hele året. Med en gapahuk øverst på vollen, legges det til rette for å komme sammen og dele gode stunder rundt bålet, med kokt kaffe i hånda og gode historier i lufta. Trenger dere større utfordringer, kan dere ta med barna og prøve dere på en av klatrerutene som er klargjort av den lokale klatregruppa. Rett ved tomteområdet går Eventyrløypa.

Dette området har et potensial for å ivareta viktige estetiske sider. Det vi har gjort er å ta noen grep i reguleringsplanen. Alle hytter skal ha torvtak og den som ønsker TV og internettilkobling knytter seg til områdets kabelanlegg. Det er ikke lov å sette opp store parabolantenner eller flaggstenger. Hyttene skal følge lokal byggetradisjon og fargevalg skal være jordfarget og dempet. En plan for beplantning og avslutning av uteareal skal medfølge byggesøknaden. Dette er for å skape trivsel og gi estetisk kvalitet for hytteeierne. Når området er etablert, vil det være naturlig å lage en velforening.

Her er tre sagn fra 1800-tallet, fortalt av folket som støla der om sommeren!

På Sangefjell har mange av hyttefolket gått sammen og laget en utendørs katedral, stensatt med små alter i borgen rundt klokkene og det store stenalteret. Dette er et åpent Gudshus, i ordets rette forstand. Åpen for alle og lett tilgjengelig ved avkjøringen Sangefjellveien, stølsveien inn til Berghovdstølen. I tillegg har det Pilgrimsturer på noen av de merkede stiene i området, med ulike stoppesteder til ettertanke og refleksjon.